Pilotaż: licencja do lotów turystycznych i zawodowych

Pilotaż: licencja do lotów turystycznych i zawodowych

Pierwsze kroki w karierze pilota czyli dowódcy sterującego daną maszyną lotniczą, rozpoczyna się od uzyskania odpowiednich uprawnień do tej roli. Pierwszym i najważniejszym szkoleniem jest w tej dziedzinie to, które daje kursantom możliwość przygotowania do egzaminu na tzw. licencją do lotów turystycznych (nieodpłatnych), a drugim to, które umożliwia uzyskanie licencji pilota zawodowego. Gdzie można się zapisać na takie szkolenie, jakie trzeba spełnić wymagania i czym różnią się te dwa rodzaje licencji?

Zapisy na szkolenie z pilotażu i wymagania kandydatów

Kursy umożliwiające staranie się o wyrobienie licencji pilota, są prowadzone w Polsce w tzw. ośrodkach szkoleń lotniczych, przez cały rok. Przystąpić do nich można po wniesieniu odpowiedniej opłaty oraz spełnieniu wymagań, jakie dotyczą każdego pojedynczego szkolenia. Dla przykładu, dla kursów na licencję turystyczną PPL(A) https://osl.azl.pl/project/licencja-ppla-kurs-szkolenie/ są to: posiadane orzeczenie lotniczo-lekarskie, dowolnej klasy spośród dwóch możliwych: 1 lub 2 oraz wiek minimum 16 lat w momencie zapisania się na szkolenie. Im bardziej zaawansowane wyrabia się uprawnienia do latania, tym więcej wymogów początków trzeba spełnić. Dla licencji pilota zawodowego CPL(A) należy poza w/w rzeczami, posiadać także licencję turystyczną. Co do zasady wraz ze skomplikowaniem umiejętności, jakie potrzebne są do latania na wybranych maszynach, rośnie także ilość wymagań oczekiwanych od kandydatów.

Licencja turystyczna i licencja zawodowa

Podstawową, najczęściej wyrabianą licencją jest ta określana mianem PPL(A). czyli kończąca się egzaminem państwowym na uprawnienia do lotów turystycznych, nieodpłatnych. Podczas jej trwania nabiera się podstawowych umiejętności pozwalających na sterowanie samolotami o mniejszej masie, przy założeniu wykonywania nimi lotów wyłącznie dziennych i takich, za które pilot nie może pobierać wynagrodzenia. Komercyjne wejście w świat pilotażu umożliwia dopiera licencja na pilota zawodowego, w skrócie CPL(A), o której szczegółach można poczytać np. na stronie ośrodka https://osl.azl.pl/project/cpla-samolot/ który przygotowuje do niej kandydatów. Piloci pomyślnie kończący samo szkolenie składające się tutaj z części teoretycznej i praktycznej, mogą już, po zdaniu egzaminu, pobierać wynagrodzenie za swoje usługi i latać np. samolotami korporacyjnymi. Co ważne, CPL(A) nie uprawnia do możliwości latania na każdej maszynie, czyli w przypadku śmigłowców, szybowców czy wielkich samolotów pasażerskich, pilot z uprawnieniami tej klasy nie może zasiadać za sterami jako dowódca. Do tego wymagane będzie wyrobienie kolejnych kursów i zdanie kolejnych egzaminów.

Ścieżka kariery pilota to długa droga, która nie tylko wymaga stałego szkolenia się podnoszenia własnych kwalifikacji, ale również odświeżania wiedzy, uczestnictwa w kursach uzupełniających oraz robienia tzw. godzin nalotu. Pilot, który wyrobił uprawnienia wiele lat temu, nie będzie mógł zacząć pracy z dnia na dzień, a po uprzednim przejściu szkoleń dodatkowych i wylataniu następnych godzin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *