Jaka jest podstawa prawna dla inwentaryzacji przyrodniczej?

Jaka jest podstawa prawna dla inwentaryzacji przyrodniczej?

Nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, że dokonanie inwentaryzacji przyrodniczej przed rozpoczęciem inwestycji jest uwarunkowane prawnie. W związku z tym zdecydowaliśmy się zebrać dla Was informacje o podstawie prawnej tego wymogu, tak, aby wiadomo było, gdzie szukać kluczowych przepisów, które pozwolą rozwiać wszelkie wątpliwości. Zapraszamy!

Podstawa prawna dla inwentaryzacji przyrodniczej – najważniejsze rozporządzenia i ustawy

Należy pamiętać, że przeprowadzenie takiej inwentaryzacji przed rozpoczęciem inwestycji nie jest dobrowolnym ruchem inwestora. Istotnym dokumentem, stanowiącym podstawę prawną obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji, jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku dotyczące ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016.2183), a także rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin.

Inny kluczowy dokument prawny, jeśli chodzi o obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji, to ustawa o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283). Te trzy akty prawne powinien znać każdy potencjalny inwestor.

Przeprowadzenie inwentaryzacji wymaga współpracy różnych ekspertów

Inwentaryzację ornitologiczną przeprowadza ornitolog, dendrologiczną – dendrolog i tak dalej, i tak dalej. Są to inwentaryzacje skupione na pojedynczym elemencie flory lub fauny. Będąca przedmiotem tego artykułu inwentaryzacja przyrodnicza jest dokumentem znacznie szerszym, który zawiera w sobie informacje na temat wszelkiego rodzaju zwierząt i roślin obecnych na danym terytorium.

To oznacza, że do jej kompleksowego przeprowadzenia niezbędna jest współpraca ekspertów z różnych dziedzin. To, jacy specjaliści konkretnie będą potrzebni, zależy oczywiście od okoliczności. Przykładowo, jeśli na danym terenie lub w jego okolicy nie znajduje się akwen wodny, to nie będzie potrzeby szczegółowej ekspertyzy ichtiologa (specjalisty od badania i inwentaryzacji ryb).

Kiedy przeprowadza się inwentaryzację przyrodniczą?

Rekomenduje się, aby inwentaryzację prowadzić przez cały rok i dzięki temu zaobserwować, jak fauna i flora zmienia się na danym terenie wraz ze zmianą pory roku.

Jeśli jednak nie jest to możliwe, innym optymalnym terminem dla przeprowadzenia tego typu inwentaryzacji jest okres rozciągający się od wczesnej wiosny aż do lata. Wtedy wyniki inwentaryzacji będą najrzetelniejsze i najbardziej miarodajne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *