Jakie są koszty zatrudnienia po stronie pracodawcy?

Jakie są koszty zatrudnienia po stronie pracodawcy?

Gospodarka funkcjonuje dzięki temu, że przedsiębiorcy zatrudniają pracowników, którzy zajmują się wykonywaniem dla nich konkretnych czynności. Pieniądze, które pracownik otrzymuje do ręki, są tylko częścią całej kwoty, jaką pracodawca musi poświęcić na jego zatrudnienie. Jakie są dodatkowe koszty?

Od czego zależą koszty zatrudnienia?

Różnica między kwotą brutto na umowie, a netto na koncie pracownika to dodatkowy koszt, jaki musi ponieść pracodawca. Chociaż pracownik nie dostaje tych pieniędzy, pracodawca musi przesłać je między innymi do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawca może odliczyć część związanych z tym wydatków jako koszty uzyskania przychodu. Na koszt utrzymania pojedynczego pracownika składa się szereg czynników, które zależą między innymi od formy współpracy. Najdroższe jest dla pracodawcy utrzymanie pracownika, który wykonuje swoje zadania na podstawie umowy o pracę. Oprócz tego dostępne są inne formy zatrudniania, które rządzą się swoimi prawami.

Formy zatrudniania:

  • Umowa o pracę
  • Umowa zlecenie
  • Umowa o dzieło
  • Kontrakt B2B

Na koszt brutto pracownika, który zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, składają się też takie elementy jak składki emerytalne, rentowe czy chorobowe. Pracownik ma możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych, dzięki czemu jego emerytura wzrośnie, natomiast pracodawca będzie musiał zapłacić więcej. Oprócz składek przy każdym rodzaju umowy potrzebne jest odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy. Jego stawka wynosi 12 lub 32 procent, zależnie od tego, jakie zarobki osiągnął pracownik w danym roku. Samo wynagrodzenie za pracę nie może być niższe, niż jest to określone w przepisach kodeksu pracy. Wartość najniższego wynagrodzenia w 2023 roku zmieniała się dwukrotnie – w styczniu i lipcu.

Koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę

Zatrudnienie na umowę o pracę to nie tylko możliwość skorzystania z płatnego urlopu, ale też szereg zobowiązań dla pracodawcy. Musi on zapłacić nie tylko wynagrodzenie netto, które otrzyma pracownik, ale też szereg składek. Są to składki zdrowotne, chorobowe, rentowe i emerytalne. Oprócz tego pracodawca musi sfinansować także ubezpieczenie. Jest to dodatkowy koszt, który ponosi przedsiębiorca. Największym wydatkiem jest ubezpieczenie emerytalne.

Dodatkowym kosztem dla pracodawcy może być także przystąpienie pracownika do PPK. wówczas musi on dokładać część składki z własnej kieszeni. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, rosną także wartości składek, które muszą regulować pracodawcy. Koszt zatrudnienia pracownika w 2023 roku wzrósł w porównaniu do roku poprzedniego. Wyższe koszty poniosą także osoby, które pracują, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *