Czym różni się należność od zobowiązania?

Czym różni się należność od zobowiązania?

Często zdarza się tak, że nie do końca znając znaczenie poszczególnych słów, używamy ich ze sobą zamiennie. W rzeczywistości mogą między nimi występować znaczące różnice, a dwa z pozoru podobne do siebie słowa wcale nie muszą oznaczać tego samego. Do takiej sytuacji często dochodzi w sektorze finansowym. Przez to, że wiele pojęć związanych z bankowością wydaje się kredytobiorcom skomplikowana, nie starają się oni zrozumieć znaczenia poszczególnych definicji. Przykładem jest m.in. należność a zobowiązanie. Wbrew pozorom nie są to te same rzeczy i warto poznać różnicę między nimi.

Należność – co to jest?

Należność jest środkiem finansowym lub nawet usługą, do której w danym momencie nie mamy dostępu, ale należy nam się jej zwrot. Jeśli bank powie nam, że mamy wobec niego należność, to oznacza to, że jesteśmy mu coś winni, najczęściej będą to oczywiście pieniądze. Jeśli jednak to my mówimy o naszej należności, to znaczy, że ktoś jest nam coś winien i przybieramy rolę wierzyciela. Przykładów należności może być mnóstwo jednak w przypadku sektora bankowego będą to zazwyczaj pożyczone pieniądze wraz z odsetkami.

Zobowiązanie – co to jest?

Zobowiązanie może być wytłumaczone na dwa sposoby. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien je spłacić. Świadczenie może polegać na działaniu lub też zaniechaniu. Zobowiązanie stanowi dwustronną umowę, w wyniku której powstaje obowiązek jednej strony wobec drugiej. W przypadku kredytów zobowiązaniem będzie przekazanie wierzycielowi określonej w umowie kredytowej sumy w terminie. Wierzyciel może zażądać spłaty zobowiązania wraz z odsetkami, jeśli tak stanowiła umowa. Jeśli mówimy o tym, że ktoś ma wobec nas zobowiązanie, to znaczy, że ktoś jest nam coś winien. Jeśli to my mamy wobec kogoś zobowiązanie, to musimy oddać pożyczoną rzecz.

Różnice między zobowiązaniem a należnością

Jak widać zobowiązanie a należność https://habzafinanse.com.pl/naleznosc-a-zobowiazanie-czy-oznaczaja-to-samo/, to dwie zupełnie różne rzeczy. Główna różnica odnosi się do tego, z której perspektywy są definiowane te pojęcia. Należność to pieniądze lub inny przedmiot, którego zwrot się nam należy. Zobowiązanie może dotyczyć pożyczek i kredytów, ale także innych rzeczy, których obiecamy komuś zwrócić. Obu tych pojęć nie powinno się używać zamiennie, ponieważ nie oznaczają tego samego. Mimo że należność i zobowiązanie kojarzą się głównie z bankowością, to można je odnaleźć także w codziennym życiu i nie muszą odnosić się do kredytów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *