Inwentaryzacja przyrodnicza a maszty telekomunikacyjne, wiatraki i inne ingerencje w przyrodę

Inwentaryzacja przyrodnicza a maszty telekomunikacyjne, wiatraki i inne ingerencje w przyrodę

W związku z nieustającym rozwojem różnego rodzaju technologii, w tym technologii komunikacyjnych, konieczne jest stawianie różnego rodzaju obiektów w miejscach, które do tej pory nie były wykorzystywane przez ludzi. Mamy tu na myśli tereny zielone, dla których taka ingerencja może być niebezpieczna. W związku z tym konieczne jest zgromadzenie różnego rodzaju dokumentów i danych odnośnie realizacji zagospodarowania konkretnego terenu, a także przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej.

Czym jest inwentaryzacja przyrodnicza?

Najprościej rzecz ujmując, inwentaryzacja przyrodnicza to raport, w którym znajdują się dane dotyczące bioróżnorodności występującej na danym terenie zielonym. Innymi słowy jest to spis podstawowych elementów przyrody, znajdujących się na określonym obszarze, który wykonywany jest na podstawie przeprowadzonych prac terenowych. Celem takiej ekspertyzy jest zbadanie terenu pod względem wartości przyrodniczych, dzięki czemu można ustalić, czy występują na nim chronione gatunki fauny i flory. Inwentaryzacja przyrodnicza obejmuje przede wszystkim przyrodę ożywioną, a więc np. zespoły zbiorowisk roślinnych, a także ogólny potencjał przyrodniczy terenu.

Po przeprowadzeniu takiej inwentaryzacji, możliwe jest nadanie odpowiedniej kategorii dla danego obszaru, a następnie zaplanowanie realizacji inwestycji w taki sposób, aby nie naruszała ona zasad ochrony przyrody. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju m.in. sieci telekomunikacyjnych. Firmy zajmujące się budową masztów telekomunikacyjnych, czy wiatraków, powinny znać zarówno przepisy dotyczące ochrony środowiska, jak i prawa telekomunikacyjnego, o którym więcej można się dowiedzieć na stronie informaticalegis.com/uslugi/prawo-telekomunikacyjne.

Inwentaryzacja przyrodnicza a maszty telekomunikacyjne, wiatraki i inne ingerencje w przyrodę

Ekspansja firm, które potrzebują przestrzeni i kolejnych terenów do rozwoju swojej działalności jest nieunikniona. Trzeba jednak pamiętać, o tym, że wykorzystywanie kolejnych miejsc pod budowę np. masztów telekomunikacyjnych, czy farm wiatrowych musi być wykonywane z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa w stosunku do środowiska naturalnego. W wielu miejscach żyją gatunki fauny i flory zagrożone wyginięciem, a każda nieprzemyślana i źle przeprowadzona ingerencja człowieka, może spowodować ich całkowite wyniszczenie.

Cena inwentaryzacji przyrodniczej

Decydujący wpływ na koszty przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej ma jej zakres i wielkość terenu, który ma zostać poddany analizie. Nie bez znaczenia jest również poziom trudności, który związany jest z tym, jak bardzo bogate w faunę i florę są badane tereny. Ceny tego typu ekspertyz mogą wobec tego wahać się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Trzeba mieć na uwadze również to, ile trwa przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej. Rozległa i gruntowanie wykonana ekspertyza może być rozłożona nawet na kilkanaście miesięcy, w związku z czym stanowi ona istotny punkt, który należy zawrzeć w harmonogramie prac przygotowawczych do inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *