Obrót ziemią rolną – kto może nabyć działkę rolną?

Obrót ziemią rolną – kto może nabyć działkę rolną?

Na rynku pojawia się coraz więcej ofert sprzedaży nieruchomości rolnych. O ile chętnych na zakup nie ubywa, to jednak sprzedaż nieruchomości rolnych nadal utrzymuje się na niskim poziomie. Jest to wynikiem ustawy o obrocie ziemią. 30 kwietnia mija 3 lata od wejścia w życie jej przepisów.

Kto może kupić działkę rolną?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o obrocie ziemią, nieruchomość rolną powyżej 0,3 ha może nabyć rolnik indywidualny (z wyjątkiem podmiotów wymienionych w ustawie). Jednak nawet on musi spełniać warunki określone w ustawie:

  • łączna powierzchnia użytków rolnych, których jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub dzierżawcą nie może przekraczać 300 ha,
  • posiada kwalifikacje rolnicze,
  • prowadzi gospodarstwo rolne,
  • zamieszkuje minimum 5 lat w gminie, na obszarze której prowadzi gospodarstwo rolne.

Ponadto po nabyciu ziemi rolnej, rolnik ma obowiązek prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość, przez okres 10 lat. W tym czasie nie można jej zbyć.

Działkę rolną, której powierzchnia nie przekracza powierzchni nieprzekraczającej 0,3 ha może nabyć każdy. Podobnie w przypadku siedliska, z tą różnicą, że jego powierzchnia nie może przekroczyć 0,5 ha.

Jednak co w przypadku, gdy osoba niebędąca rolnikiem chce nabyć działkę powyżej 0,3 ha? Istnieje taka możliwość. Ustawa przewiduje, że w przypadku osoby niebędącej rolnikiem może ona nabyć nieruchomość rolną jeżeli uzyska zgodę dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Uzyskanie zgody jest czasochłonne i wiąże się ze złożeniem wniosku, umotywowaniem go oraz zgromadzeniem odpowiednich dokumentów. Cała procedura może potrwać nawet kilka miesięcy.

Zmiany w przepisach o obrocie ziemią

12 marca 2019 roku rząd przyjął projekt ustawy zakładający zmiany dotychczasowych przepisów o obrocie ziemią. Zgodnie z nim osoba niebędąca rolnikiem będzie mogła nabyć, bez konieczności uzyskania zgody dyrektora generalnego KOWR, nieruchomość rolną o powierzchni nieprzekraczającej 1 ha. Doprecyzowane zostały także wymogi, jakie powinien spełniać wniosek o wyrażenie zgody na zakup ziemi rolnej, m.in. :

  • konieczne będzie umieszczenie ogłoszenia o zamiarze sprzedaży ziemi rolnej na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (zamieszczenie ogłoszenia będzie bezpłatne);
  • wymagane będzie uzyskanie pozytywnej opinii z wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego.

Ponadto zmniejszony został wymagany okres prowadzenia gospodarstwa rolnego, w trakcie którego nie można zbyć nabytej nieruchomości rolnej z 10 do 5 lat. Zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat będzie możliwe pod warunkiem uzyskania zgody dyrektora generalnego KOWR.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *