Upadłość konsumencka- co sprawdza sąd we wniosku? Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Upadłość konsumencka- co sprawdza sąd we wniosku? Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest przeznaczona dla niewypłacalnych osób fizycznych. Nie oznacza to od razu, że takie osoby nie są w stanie spłacać własnego zadłużenia. Procedura pozwala na umorzenie części lub w całości długów względem wierzycieli. To bardzo skomplikowany proces, dlatego warto wiedzieć, o co może zapytać sąd podczas rozprawy, a także jakie dokumenty są niezbędne do rozpoczęcia procedury ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Jakie dokumenty są niezbędne, aby rozpocząć procedurę ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie decyzji o upadłości konsumenckiej nie jest łatwym zadaniem. Jeżeli jednak zapadnie niezbędne jest zebranie wszelkiej dokumentacji, która musi następnie zostać przekazana do wydziału gospodarczego sądu rejonowego właściwego dla zamieszkania dłużnika. Najbardziej istotne pismo to wniosek o ogłoszenie konsumenckiej upadłości. Zawarte w tym dokumencie informacje to:

  • dane osobowe konsumenta i jego oznaczenie,
  • spis wierzycieli, kwot i terminów zapłaty wierzytelności dla każdego z nich,
  • wykaz wierzytelności spornych, kwestionowanych przez dłużnika wraz z określeniem powodu,
  • uzasadnienie wniosku,
  • wymienione zabezpieczenia, które zostały ustanowione na majątku dłużnika wraz z datą ich wprowadzenia,
  • oświadczenie pisemne zawierające brak negatywnych przesłanek do ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
  • aktualny wykaz majątku wraz z szacunkową wartością oraz adres, pod którym się on znajduje.

Wniosek powinien zawierać wszelkie i niezbędne załączniki, które potwierdzają wskazane przez dłużnika twierdzenie, a także odpis. W takim wypadku warto skorzystać z usług profesjonalnego prawnika, który zajmuje się sprawami o upadłości konsumenckiej. Pomoże on przygotować się do rozprawy i poprawnie wypełnić wymagany wniosek.

Upadłość konsumencka co sprawdza sąd we wniosku?

Jednym z najważniejszych etapów postępowania upadłości konsumenckiej jest rozpatrzenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Na podstawie tego dokumentu sąd stwierdzi, czy zostały spełnione wszelkie przesłanki pozwalające na ogłoszenie upadłości. Według przepisów prawa upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub osoba niewypłacalna, która nie może spłacać należności od okresu co najmniej trzech miesięcy. Sąd podczas postępowania sprawdza, czy przedsiębiorca jest zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców. Dlatego przed złożeniem wniosku, należy działalność wykreślić z CEiDG. We wniosku należy umieścić wszystkich wierzycieli, wysokość zadłużenia i terminy zapłaty. Sąd sprawdza stan zadłużenia. Ponadto sprawdzana będzie aktualna sytuacja finansowa, dlatego we wniosku koniecznie trzeba wykazać wszystkie składniki własnego majątku oraz jego szacunkową wartość. Sąd przygląda się przychodom oraz ilości osób, która jest utrzymywana przez osobę ogłaszającą upadłość konsumencką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *