Nauka na studiach eksternistycznych

Nauka na studiach eksternistycznych

Studia eksternistyczne są dość rzadko wybieraną formą nauki na uczelniach wyższych. Student decydujący się na takie studia nie ma obowiązku uczestnictwa w wykładach i ćwiczeniach, ale ma taką możliwość. Ma także prawo do uczestnictwa w konsultacjach wykładowców prowadzących zajęcia. Podczas studiów eksternistycznych student musi opanować cały materiał samodzielnie oraz we własnym zakresie umawiać się i zaliczyć egzaminy końcowe.

Warunki studiowania w trybie eksternistycznym

Aby aplikować na te studnia wystarczy ukończona szkoła wyższa: liceum lub technikum oraz zdany egzamin maturalny. Studia eksternistyczne są dostępne na poziomie studiów licencjackich (I stopnia) trwających trzy lata oraz dwuletnich studiów magisterskich (II stopnia). Jednak wymogi formalne mogą się różnić w zależność od kierunku, uczelni czy wydziału. Na takie studia zazwyczaj decydują się osoby, które chcą studiować dwa kierunki jednocześnie, pracują na cały etat lub po prostu lubią się uczyć i chcą robić to po swojemu.

Oferta studiów eksternistycznych

Taki tryb studiowania jest aktualnie dostępny tylko na nielicznych uczelniach. W zdecydowanej większości są to kierunki humanistyczne lub ekonomiczne, gdzie nie ma wielu zajęć praktycznych. W trybie eksternistycznym nie można z tego względu studiować min. medycyny. Jednak przy wyborze kierunku najlepiej kierować się swoimi zainteresowaniami. Ponadto studia eksternistyczne są w większości przypadków płatne. Ceny mogą być różne i zależą od popularności kierunku czy renomy uczelni.

Nauka na studiach eksternistycznych

Student takiego trybu otrzymuję miano wolnego słuchacza. Oznacza to, że może ale nie musi brać udział w zajęciach, wykładach i ćwiczeniach. Musi samodzielnie przygotować się do egzaminów i zaliczeń, przerobić materiał omawiany na wykładach oraz zapoznać się z dodatkowymi podręcznikami i materiałami. Program nauczania jest bowiem taki sam jak w przypadku tradycyjnego trybu studiów. Z tego powodu każdy student potrzebuje indywidualnego planu zajęć, który musi być przystosowany do terminu sesji egzaminacyjnej i innych zaliczeń.

Specyfika studiów eksternistycznych

Studia eksternistyczne mają zarówno dobre jak i słabe strony. Z jednej strony zapewniają one większą swobodę. Student może sam wybrać sobie odpowiedni dla siebie czas na naukę, zwłaszcza jeśli sytuacja życiowa nie pozwala mu na sztywne godziny zajęć. Umożliwia to na przykład podjęcie pracy zawodowej lub wychowanie dzieci. Z drugiej strony jest to bardzo duża odpowiedzialność, która wymaga ogromnej samodyscypliny. Trzeba samemu dowiadywać się o zakresie obowiązującego materiału, niezbędnej literaturze oraz terminie egzaminów.

Podsumowując, decyzję o podjęciu studiów eksternistycznych należy gruntownie przemyśleć. Z pewnością nie są to studia dla każdego i decyduje się na nie tylko niewielki procent maturzystów. Osoba, która ma kłopot z organizacją czasu i pracowitością może mieć problem z nauką w takiej formie. Studia te wymagają dużego zaangażowania oraz głębokiego przekonania i chęci aby studiować dany kierunek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *