Trzy progi podatkowe i PIT-37

Trzy progi podatkowe i PIT-37

Każdy podatnik zobowiązany do wypełnienia formularza PIT-37 w celu złożenia rocznego rozliczenia podatkowego musi rozliczać się na tzw. zasadach ogólnych, opodatkowujących dochody z uwzględnieniem skali podatkowej. W zależności od rocznego dochodu podatnik płaci podatek albo w wysokości 17% albo 32% albo 4%. Cechą polskiego systemu podatkowego od dochodów osobistych jest progresywność. Im więcej się zarabia tym więcej oddaje się państwu.

Progi podatkowe i PIT-37

Wysokość dochodów osiąganych łącznie w całym roku mieści się w jednym z trzech progów podatkowych. W pierwszym progu podatkowym, obciążonym podatkiem 17%, podatnik może osiągnąć przychód nieprzekraczający kwotę 85 528 zł. Jeżeli przekroczy tę wartość, natychmiast wchodzi w drugi próg podatkowy i musi zapłacić 32% podatku od swoich dochodów.

Warto jednak pamiętać, że podatek określony na 17% płacą podatnicy, których dochody są niższe niż 85 528 zł, ale wyższe od 8 000 zł. Ta ostatnia kwota to najwyższa wartość przychodu, do którego w ogóle nie płaci się podatku. Czyli pierwszy próg podatkowy dotyczy podatników zarabiających w roku kwotę pomiędzy 8 000 a 85 528 zł.

Drugi i trzeci próg podatkowy

Jeżeli podatnik przekroczy ustaloną kwotę limitu dochodów dla pierwszego progu podatkowego, czyli zarobi więcej niż 85 528zł, wówczas automatycznie wchodzi w drugi próg podatkowy. Oznacza to, że do progu limitu jest dochody zostaną opodatkowane stawką 17% a cała powstała nadwyżka powyżej tej kwoty zostanie opodatkowana stawką 32%. Wyraźnie więc widać, że wyższą stawką podatkową objęta jest tylko kwota nadwyżki.

Progi podatkowe i PIT-37 uwzględniają również trzeci próg podatkowy, który stanowi stosunkowo nowe rozwiązanie, skierowane do elity biznesowej. Trzeci próg podatkowy nazywa się daniną solidarnościową, obowiązuje ona podatników, których roczne dochody przekraczają kwotę 1 000 000 zł. Zapłacą oni na koniec roku podatek o stawce 4% od kwoty dochodu przewyższającej  ten wysoki już limit.

Ulgi podatkowe obniżające kwotę podatku

System podatkowy przewiduje możliwość zmniejszenia daniny wobec państwa za sprawą ulg i odliczeń, które albo pomniejszają wysokość podatku, albo zmniejszają podstawę opodatkowania. Aktywne w tym roku ulgi za 2021 to m.in.

 • ulga prorodzinna
 • odliczenia składek na ubezpieczenia zdrowotne
 • ulga aktywizacyjna
 • ulga za internet
 • odliczenia z tytułu składek ZUS
 • odliczenia darowizny
 • ulga rehabilitacyjna
 • odliczenia zwróconych nienależnie pobranych świadczeń
 • ulga odsetkowa
 • ulga termomodernizacyjna
 • odliczenia wpłat na IKZE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *