Wellness – nie tylko dla ciała

Wypełniacze Juvederm – korzyści

Wellness jest terminem, którego używamy często, niestety nie ma zręcznego polskiego odpowiednika, bo „dobrostan” brzmi dość archaicznie, ale w zasadzie jest to najbliższe określenie, które stan wellness opisuje.
Więc zostańmy przy wellness, a dobrostan miejmy na myśli.

Wellness jest terminem wielowymiarowym, mimo że obecnie kojarzy się głownie z salonami SPA. Patrząc na koło wellness poniżej widzimy wszystkie wymiary wellness, i dopiero gdy one wszystkie są spełnione w równym stopniu, osiągamy wellness w życiu. Mamy więc pięć aspektów wellness i teraz je krótko opiszę.

Wellness emocjonalny osiągnęła osoba, która uważana jest za szczęśliwą. Radzi sobie ona z problemami dnia codziennego i uczuciami w sposób pozytywny, optymistyczny i konstruktywny.

Wellness intelektualny posiada osoba dobrze poinformowana, aktywna. Jest to osoba która posiada zdolność uczenia się i wykorzystywania informacji w celu poprawy jakości życia, pracy i optymalnego funkcjonowania.

Wellness fizyczny cechuje osobę sprawną i wysportowaną. Posiada ona zdolność skutecznego działania i wypełniania obowiązków w codziennej pracy, oraz efektywnego i aktywnego spędzania czasu wolnego. Ma dobrą kondycję i dobre samopoczucie fizyczne.

Wellness społeczny ma osoba towarzyska, zdolna do pomyślnych i udanych kontaktów z ludźmi, potrafiąca nawiązywać i utrzymywać korzystne relacje z innymi, poprawiając zarówno swoją jakość życia jak i innych, z którymi kontakty utrzymuje.

Wellness duchowy posiada osoba spełniona. Potrafi ona zbudować swój system wartości, lub działając w systemie wiary ustanowić konstruktywne i ważne cele życiowe, i do nich dążyć.

Dobrze też jest pamiętać, że sami jesteśmy odpowiedzialni za swój wellness i tylko od nas zależy, czy wejdziemy na drogę prowadzącą do osiągnięcia w życiu równowagi. Nie wystarczy więc skupić się na jednym czy trzech aspektach wellness, bo do zamknięcia koła potrzebne są nam wszystkie w równym stopniu. Postanów więc dziś, że wybierasz wellness.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *