Jak sprawdzić czy pracodawca płaci ZUS za pracownika?

Jak sprawdzić czy pracodawca płaci ZUS za pracownika?

Zgłoszenie pracownika który aplikował na ofertę pracy do ubezpieczeń oraz naliczanie i odprowadzanie za niego składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązkiem zatrudniającego. W zasadzie jest to oczywiste, jednak w wyniku różnych okoliczności, mogą pojawić się wątpliwości, czy pracodawca rzeczywiście opłaca składki (i w jakiej wysokości) lub – o zgrozo – czy w ogóle zarejestrował pracownika. Jak to sprawdzić?

Jak samodzielnie sprawdzić czy pracodawca zgłosił pracownika do ubezpieczenia i opłaca za niego ZUS?

Czy osoba posiada aktualne ubezpieczenie i czy są odprowadzane składki, można przekonać się na kilka sposobów:

  • przez internet, za pomocą zus.pl, czyli w Platformie Usług Elektronicznych
  • online, rejestrując się w nfz.gov.pl czyli w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta
  • osobiście udać się do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie na sali obsługi klienta zostanie udzielona informacja
  • wystąpić z oficjalnym zapytaniem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypełniając formularz ZUS ZZU. Pisemna odpowiedź zostanie doręczona drogą pocztową
  • z corocznie przesyłanej listem tradycyjnym przez ZUS informacji o stanie konta ubezpieczonego i prognozowanej emeryturze, z wyszczególnieniem kwoty i źródła uzyskania wpływów
  • co najmniej raz w roku, najpóźniej do 28 lutego (za rok poprzedni), pracodawca, który na bieżąco nie informuje pracowników, np. w formie pasków z listy wynagrodzeń, jest zobowiązany przedłożyć zatrudnionym informację zawierającą zestawienie dotyczących ich składek Może to być na druku RMUA lub innej formie pisemnej. Można w ten sposób
    sprawdzić poprawność naliczania składek i rzetelność jako płatnika. Jeżeli pracownik nie zgadza się z danymi zapartymi w raporcie, wówczas w ciągu 3 miesięcy od otrzymania, może wystąpić do zatrudniającego o sprostowanie, a jeżeli to będzie nieskuteczne, powinien skierować się o pomoc do jednostki ZUS

Kontrola składek ZUS przez internet

Potrzebny będzie do tego profil w PUE. Można założyć go online wchodząc na stronę www.zus.pl. By profil został aktywowany konieczna będzie jeszcze weryfikacja tożsamości. Dokonuje się tego przez internet, ale to opcja dostępna dla osób posiadających konto w ePUAP lub podpis kwalifikowany. W przeciwnym razie niezbędna jest jedna wizyta w placówce ZUS (gdzie można także przy okazji potwierdzić założony wcześniej profil zaufany ePUAP, który przyda się do podpisywania wniosków czy dokumentów składanych np. do ZUS-u). Rejestracja i korzystanie zarówno z PUE jak i ePUAP są bezpłatne.

Kiedy profil  jest już aktywny, by sprawdzić status ubezpieczenia oraz odprowadzane przez pracodawcę składki ZUS, wystarczy zalogować się do PUE i przejść do zakładki “Ubezpieczony”, a dalej “Ubezpieczenia i płatnicy”.

Poza kontem w ZUS, w celu sprawdzenia szczegółów ubezpieczenia, można założyć konto w ZIP na stronie www.nfz.gov.pl.

Jak sprawdzić czy firma opłaca ubezpieczenie zdrowotne?

Wątpliwości co do uczciwości zatrudniającego przekazującego składki ubezpieczeniowe za pracowników, mogą pojawić się, podczas próby skorzystania ze świadczeń zdrowotnych, gdy system eWUŚ (tzn. Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) informuje o braku uprawnień leczniczych. Sytuację najlepiej wyjaśnić bezpośrednio u pracodawcy, gdyż  może być wynikiem jego niedopatrzenia (omyłkowe niezgłoszenie do ubezpieczeń lub błędne wypełnienie wniosku). W każdym momencie prawo do ubezpieczenia zdrowotnego można sprawdzić przez internet, logując się do swojego konta pue.zus.pl lub do profilu w ZIP na stronie: zip.nfz.gov.pl, a następnie skierować się do zakładki “Prawo do świadczeń”. Pytania związane z potwierdzeniem prawa do świadczeń w systemie eWUŚ można składać także do oddziałów NFZ w każdym z województw.

Co zrobić, gdy zostaną stwierdzone nieprawidłowości w naliczaniu i odprowadzaniu przez pracodawcę składek?

Jeżeli odkryjemy poważne rozbieżności, pomiędzy ustaleniami z pracodawcą, a danymi z konta ubezpieczonego (dostępne np. na stronie pue.zus.pl), należy jak najszybciej powiadomić właściwą jednostkę ZUS, przedstawiając jednocześnie dowód zatrudnienia, rodzaj zawartej umowy, wymiar czasu pracy oraz wysokość wynagrodzenia objętego umową. Jeśli zdarzy się, że zatrudniający nie odprowadza składek na ubezpieczenia za pracowników, to obowiązkiem ZUS jest odzyskanie zaległych wpłat od firmy, która nas zatrudnia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *